top of page

Dönüşüm liderleri;

Farklı sosyo-ekonomik yapılardan gelen, ilham verici özellikleriyle kendilerini ve etrafındakileri dönüştüren, toplum cinsiyet eşitliği için çalışan tutkulu bireylerdir.

 

İNCİ'ler

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kalkması konusundaki içsel tutkusu;

Açık iletişim, hassasiyet kabulü ve şefkatli yaklaşım benzeri liderlik becerilerine sahip;

Kendi yaşantısında ki dönüşüm yolculuğuyla da örnek oluşturacak etik duruşu gibi kriterlere dayanarak özenli bir süreç sonunda seçilir.

Bu değerler için çalışan veya çalışma motivasyonu olan her bir İNCİ'nin potansiyelini daha da ortaya çıkarması ile yarattığı sosyal faydayı/etkiyi artırması için sistemsel ve içsel olarak güçlenmelerini destekliyoruz.

Dönüşüm gücü artan İNCİ'lerle hayalimiz olan topluluğa hep beraber ulaşacağımıza inanıyoruz.

Sorun

İnci, toplumsal cinsiyet eşitsizliği alanında çözüm üreten hak savunucularını, dernek çalışanlarını, sosyal girişimcileri, aktivistleri, hukukçuları topluluğunda barındırmaktadır.

Alandaki araştırmalarımız ve kendi deneyimlerimizden 3 ihtiyacı görüyoruz.

1-TC eşitliği alanında sahada çalışan kişilerin yıpranma oranı oldukça yüksek. Hak savunuculuğu kendini feda etmek, kendimizi iyi hissetmek ise bir ayrıcalık olarak kabul görüyor.

2-Özellikle yerelde (İstanbul dışı), sahada çalışan savunucuların ihtiyaç duyduğu girişimcilik ve savunuculuk yöntem ve araçlarına erişimi çok kısıtlı.

3-Sahadaki hak savunucuları dayanışma ve bir topluluğa ait olma ihtiyacı içinde.

Değişim Teorisi

İNCİ'ler,​

Teknolojik ve finansal okuryazarlığını geliştirerek , sosyal girişimcilik kapasitelerini artırarak 'SİSTEMSEL' olarak güçlendikçe,​

Dişil gücüyle barışarak, özgüvenini arttırarak, 'İÇSEL' olarak güçlendikçe,​

Onu olduğu haliyle kabul eden bir topluluğun parçası olarak sosyal sermayelerinin güçlenmesiyle

'KARAR VERME MEKANİZMA'larında yer aldıkça,​

istediğimiz DÖNÜŞÜM gelecek.

İNCİ'ler içsel, sistemsel güçlenip, karar verme mekanizmalarında yer aldıkça hayalimize yaklaşacağız. 

bottom of page